Pembe Fil Yayınevimizin ilk Ödüllü Çocuk Kitabı Öykü Yarışması başlıyor! En güzel öykülerinizi bekliyoruz.

Pembe Fil Yayınevimizin ilk Ödüllü Çocuk Kitabı Öykü Yarışması başlıyor! En güzel öykülerinizi bekliyoruz.

Yarışmaya Katılım Koşulları

-Pembe Fil Yayınevi’nden bireysel kitabı çıkmış yazarlar, yayınevi çalışanları ve bunların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

-Katılımcılar en fazla 1 (bir) öykü ile yarışmaya katılabileceklerdir.

-Yarışmaya yalnızca Türkçe öyküler kabul edilecektir.

-Yarışmaya yurt dışından katılım sağlanabilir.

-Yarışma için gönderilecek öykülerin daha önce başka bir mecrada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

-Yarışma için gönderilecek öykülerin aşağıda tarif edilen şekilde hazırlanması gerekmektedir:

Öyküler, Word formatında, A4 ölçülerinde, Times New Roman fontu ile 12 punto yazılacak; 1,5 satır aralığı ve sayfanın dört bir tarafından da 2 cm kenar boşluğu bırakılacaktır. Öyküler en fazla 4 sayfa olacaktır.

-Gönderilecek olan Word dosyasının adı, “Yarışma için-Yazar Adı Soyadı-Öykü Adı” şeklinde yazılacaktır.

-Word dosyasının içinde yazarın adı-soyadı, öykünün adı, yazarın e-posta adresi ve telefon numaraları bulunacaktır. Yazar dilerse mahlas kullanabilir. İsteğe bağlı olarak özgeçmiş ayrı bir Word dosyasında (Yazar Adı-Soyadı şeklinde dosya adında belirtilerek) gönderilebilir.

Diğer Hususlar

-Öykü içeriklerindeki özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ve telif hakları ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

-Yarışma ile ilgili değişiklik yapma veya sonlandırma hakkı, internet sitesinden önceden duyurulmak kaydıyla Pembe Fil Yayınevi’ne aittir.

-Yarışma sonrası basılacak kitabın 1. baskısı 500 adet yapılacak olup yazarlara ilk baskıda herhangi bir telif ödenmeyecektir. 1. baskı tükenene kadar öykülerin telif hakları Pembe Fil Yayınevi’nde olacaktır.

-Yarışmanın sonucu Pembe Fil Yayınevi’nin resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

-Şartnameye uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Yarışmaya başvuran katılımcılar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme Kurulu:

Sanatçı-Yazar Serhan Kansu

Pembe Fil Yayınevi Yayın Yönetmeni Özen Şahin

Yarışma Ödülleri:

Birinci seçilen öykü, Pembe Fil Yayınevi tarafından ücretsiz olarak resimlendirilerek kitaplaştırılacaktır.

Birinci seçilen öykünün yazarına kitabından 20 adet gönderilecektir. 

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2023

Yarışma sonuçları 20 Kasım 2023 tarihinde web sitemizden açıklanacaktır. 

Başvurular e-posta yoluyla kabul edilecektir.

E-posta: info@pembefilyayinevi.com

.